Bu Dünyada azad yaşamaq üçün "haqqın" olmalı…


Yorum bırakın

Türkiyənin rəqs sultanları Bakıda “Anadolu Atəşi“ oynayacaq. (VİDEO)


Türkiyənin rəqs sultanları

Qrupun yaradılmasında məqsəd Şərqlə Qərbin mədəniyyətlərinin birləşməsi və sülh olub